Здравейте!

Това е сайтът на TIA Group, неформална група на трансджендър, интерсекс и техните съюзници. Мнозинството от членовете ни са български граждани, но има и чужденци.

Тук ще ви запознаем с това какво представляват транс и интерсекс хората, какви са техните проблеми и начините по които те се рашават у нас и по света.

Обновено на 10.10.2018