Кратки дефиниции

Трансджендър е обединяващ термин, включващ различни видове от полово вариращи хора (включително и транссексуални хора).

Приписан пол е полът на детето, приписан или обявен след раждането, на база външните полови органи.

Полова идентичност е личното усещане за собствения пол, което може да не съответства на приписания.

Преход/Transition е процес на социален и личностен преход от приписания към осъзнавания пол.

Обновено на 11.10.2018