Що е интерсекс?

Интерсекс са хората родени със смесени, невписващи се в категориите за никой от приетите два пола хромозоми, полови жлези, хормонален баланс и полови белези.

Често това състояние се проявява в нетипичен вид на половите органи – несъразмерно голям клитор при момичета, или микропенис (пенисът на новороденото се измерва със специален уред за да се прецени към кой пол да се запише) при момчетата. Съответно в тези случаи в България обикновено се прибягва до употребата на скалпел, за привеждане в “нормален вид” на гениталиите на детето, без да се мисли за последствията.

При хромозомните, хорманалните и генетичните изменения, това състояние често е трудно за откриване, без допълнителни изследвания или без лицето да е достигнало до етап, в който те да имат проявление. Може и да нямат характерно външно проявление. Така може да имаме жени с мъжки фенотип – ХY хромозоми и мъже с XX хромозоми, без да е ясно изразено в полови белези и органи.

В миналото тази група от хора е била наричана “хермафродити” - термин който днес е обиден, стигматизиращ и е заменен от понятието “интерсекс”, обединяващо различните вариации на несъвместимост с бинарната (мъж или жена) полова система. В медицинските среди се използва и диагнозата “разстройство в сексуалното развитие”, която също е спорна, като наименование.

При раждането си, интерсекс децата биват подложени, на нехуманни медицински и хирургически практики, на “нормализация”, с цел вписването им в една от двете категории – “момче” или “момиче”. В този случай понякога възникват ситуации, в които вече растящото дете, започва да се осъзнава, като лице от “противоположния” пол – с постоянство и стабилност в това самоосъзнаване и себеприемане (подобно на транс хората). Разбира се има и случаи в които интесекс лицето приема приписаният му пол и не желае юридическа, социална и дори медицинска трансформация.

В много развити държави, порочните практики на нормализация започват да отпадат, като се изчаква етапът на развитие на детето, в който то може да заяви, своята полова принадлежност. В България, за съжаление, нормализиращите операции продължават и до днес.

Обновено на 01.01.2019