Какво е небинарен човек?

Джендъркуиър или небинарни хора, включва група от идентичности, която не се вписва в бинарната полова система, хората не се изразяват нито изцяло “мъжествено”/masculine/, нито изцяло “женствено”/feminin/, а смесват тези характеристики или не ги изполват изобщо в изразяването си – т.е. да са с неутрален стил на поведение, облекло и т.н.

В тази група се включват, условно, следните представители:

  • Андрогинни – хора, при които се размиват границите на мъжествено и женствено. Дадено лице може на пръв поглед да бъде сметнато за принадлежащо към който и да е от двата традиционни пола.
  • Джендърфлуиди – тези които са гъвкави по отношение на тяхната полова идентичност и преминават свободно от единия в другия пол.
  • Аджендър – хора без пол или полова идентичност.
  • Демиджендър – хора идентифициращи се частично или през повечето време с една полова идентичност, но същевременно и с друга такава. Тук има няколко подкатегории. Например, деми-момче или мъж (demi-boy; demi-man), което е стабилната част от идентичността им, независимо от приписания им пол, а същевременно друга част от идентичността му да е свързана с джендърфлуидност, небинарност и т.н.

Обновено на 12.12.2018