Що е трансджендър?

Трансджендър е обедняващ термин, включващ в себе си група от хора имащи полова идентичност или полово изразяване (начина по който се обличат, държат, т.н.) несъответстващи на приписаният им по рождение пол. Понятието често се използва като взаимозаменяемо с понятието “трансексуален”, което не е съвсем правилно, защото трансексуален реално включва хората желаещи напълно да променят физическия си облик в съответствие с себеосъзнаването си с помощта на хормонална терапия и операции.

В групата на трансджендър хората ( транс хора накратко) се включват следните категории:

На база полова идентичност и изразяване:

  • транссексуални;
  • джендъркуиър/ небинарни/ полови некомформисти;

На база полово изразяване, без да има полова дисфория (дистрес, породен от конфликта между приписан пол и усещаната полова идентичност):

  • трансвестити или кросдресъри;
  • драг кралици/drag queens/ и драг крале /drag kings/;

Понякога, при наличието на полова дисфория, в тази група влизат и част от интерсекс хората.

Транс хората не винаги стигат или желаят операции и хормонално лечение. За мнозина от тях смяната или преминаването от една социална полова роля в друга е достатъчно.

Историята на човечеството, от зората на съществуването ни, представя редица случаи за ролята на трансджендър хората в различни общества. В Индия например, преди пристигането на християнството, кастата на хижрите се е смятала за свещена. Самият термин бива обоснован през 1965 от Джон Оливън.

Важно е да се разбере, че трансджендър и транссексуалност нямат нищо общо със сексуалното влечение и идентичност. Транс хората могат да имат традиционна сексуалност, да са гей, асексуални или да имат друг термин за своята сексуална ориентация.

През 2018 комисията работеща по МКБ-11 (Международния класификатор на болестите), взе решение за премахване на свързаните с трансджендър диагнозите, от секцията с психични заболявания, премествайки ги в напълно нова такава, свързана със сесксуалното здраве, заменяйки термина “полова дисфория” с “полова несъвместимост/несъответствие”, поради факта, че при транс хората липсват типичните характеристики за психопатология.

Обновено на 12.12.2018