Какво е транс жена?

Транс жена ( понякога изписвано, като трансжена или транс-жена), е жена с приписан мъжки пол по рождение и биологични характеристики приемани за мъжки, но с женска полова идентичност.

Както транссексуалните, така и трансджендър жените могат да изпитват полова дисфория - дистрес, предизвикан от несъответствието между тяхната полова идентичност и пола, който им е приписан при раждането и свързаните с тях социална полова роля или първичните и вторичните полови характеристики.

Транссексуалните и трансджендър жените могат да направят преход, въпреки че само транссексуалните жени преминават пълен медицински, такъв. Основен компонент на медицинския преход за транс жени е естрогенната хормоно- заместителна терапия, която предизвиква развитието на женски вторични полови белези (растеж на гърди, преразпределение на телесните мазнини, по-ниско съотношение талия и таз и т.н.). Това, заедно с операцията за утвърждаване на пола може да доведе до огромно облекчение, а в повечето случаи, води до намаляване на половата дисфория.

Терминът транс жена произхожда от използването на латинския префикс, означаващ "отвъд, през, от другата страна на, да премине отвъд" и думата „жена”. Този термин е използван за пръв път в книгата на Лесли Фейнбърг, "Транссексуални воини: История от Жана Д’Арк до Денис Родман” през 1996 г. Книгата описва транс жената, като "мъж-към-жена трансджендър или транссексуална личност". Тази дефиниция е широко приета и се използва в Оксфордския английски речник.

Хайди М. Левит предоставя по-опростено описание. Тя определя транс жената, като "тези, които преминават от един пол към друг". Левит споменава, че абревиатурата "МКЖ" се използва често, т.е. от мъжки към женски. Рейчъл МакКинън обяснява, че терминът е сложен. Докато някои транс жени са претърпели операция и имат женски гениталии, много други полагат усилия в обществото да „минават” и да бъдат приемани, като жени. Способността да „минаваш” може да доведе до това, те да бъдат виждани, като истински жени. Тя обяснява, че това е противоречиво, тъй като транс жените не разполагат с биологичната способност да се възпроизвеждат тъй като им липсват матка и яйчници . Същевременно заключава, че "транс жените са жени ", които оспорват социално конструираните норми като какво означава да бъдеш жена.

Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ обяснява думата "трансджендър" като "обединяващ термин за лицата, чиято полова идентичност или изразяване (мъжко, женско, друго) се различава от техния пол (мъжки, женски) определен при раждането". „Транс жена” често се заменя с други термини, като транссексуална жена и трансджендър жена. Според "OxfordDictionaries.com" трансджендър означава "лице, чието чувство за лична идентичност и пол не съответства на този при раждането". Въпреки това Хайди М. Левит описва трансджендър, като "различни начини, по които хората престъпват границите на пола, които са приети в едно общество.". След това описва как човек трябва да разбере разликата между пол/gender и пол/sex, за да разбере напълно транссексуалността. Тя твърди, че пол/sex е биологичен, докато "полът/gender е социална конструкция". Така хората, които са трансджендър, изразяват себе си различно от биологичния си пол. Левит обяснява, че "транссексуалните хора имат полова идентичност, която не съответства на техния физически пол" и че някои желаят операция за коригиране на пола.

В допълнение, Оксфордският английски речник представя транссексуалните, като "имащи физически характеристики на единия пол и психологическите характеристики на другия" и "човек, чийто пол е коригиран чрез операция.". Тези определения показват, че някой, който е транссексуален изразява пола си, различно от този, определен при раждането. Освен това те могат да искат или да преминат през операция за промяна на физическия им вид. По този начин транс жените попадат под обединяващото понятие „трансджендър”, защото полът им е определен като мъжки при раждането, но те се идентифицират, като жена. Въпреки това, не всички те са транссексуални, тъй като те могат или не могат да изберат да се подложат на операция за коригиране на пола.

Някои транс жени, които смятат, че преходът им е приключил, предпочитат да бъдат наричани просто „жени”, считайки че „транс жена” или „МКЖ транссексуалните”, са термини, които трябва да се използват само за хора, които не са напълно трансформирани. По същия начин, мнозина може да не искат да се разглеждат като "транс жена", поради тендециите на обществото към "различни"индивиди, които не се вписват в полвата бинарност или имат лични причини да не желаят да се идентифицират като транссексуални преминали през преход. Сред онези, които определят себе си като транс жени, е важно и подходящо разграничение, да се включи интервал в термина “trans woman”, като по този начин се използва “транс” като прилагателно, описващо конкретен вид жена; това е в контраст с използването на transwoman като една дума, което означава "трети пол".

Транс жените могат да се идентифицират като хетеросексуални, бисексуални, хомосексуални или никое от горепосочените. Проучване на над около 3000 транс жени показва, че само 23% от тях се отъждествяват с хетеросексуални, 31% са бисексуални, 29% лесбийки, 7% асексуални, 7% куиър и 2% като "други".

В проучване от 2008 г. транс жени са имали по-висока честота на понижено либидо (34%) от сис жените (23%), но разликата не е статистически значима и може да се дължи на случайността. Както при мъжете, женското либидо се смята за зависимо от серумните нива на тестостерон (с някои противоречия ), но изследването през 2008 г. не установи такова съотношение при транс жените.

Обновено на 15.12.2018